0:00/???
  1. Umbrella

From the recording Lamed

Lyri brought a song by Marianne Faithfull with a chorus in 3/4 and a verse in 4/4

Lyrics

עברי איתי את הנהר הגשרים כבר נשרפו
אשה תנסה עדיין להציל את הקלפים שנטרפו
בא ענן אתו הגשם אין פרידה ללא דמעות
שושנה קטופה נובלת והויסקי לבאות
3/4 ובכל העולם זרים מדברים על הגשם
ובני האדם כה דומים כה קרובים כה זרים

ניצוצות של אור אספתי בדרכי לירושלים
ברחובות אירופה הזקנה זהובים זרמו אלי
הכל הגיע בקלות - לא מיהרתי להודות
מלאכים בכו על עיוורוני אך לא נרטבתי מדמעות
ובכל העולם..............

נהרות זורמים הימה העשן עוד מיתמר
את צוחקת מול המשפחה ובוכה רק בהסתר
אהבה כמו שחיינו נמדדה בפירוקה
אני לא קונה לי מטריה כי תמיד היא מגיעה
ובכל העולם................