0:00/???
  1. Shahar Meir

From the recording Lamed

Shahar Sorek - music
Ofer Golany - text

Lyrics

אי שם בהיותי מלאך אז התענגתי על צלילים
במרתפי הג'ז וחתונות היהודים
ללא עיניים איך אראה מושא תשוקת הזמרים
שקשוק קרונות ואביונות ולחש גחלים
נלכדתי ב|מערבולות קיבלתי גוף וגם עיניים
צ'לניות פסנתר חליל ויין
ריקוד של קאלי משקפות אזניים יציתו ניצוצות
ללב עם צינורו לזין

האם זאת רילי האמת אתה שבא אלי כעת
האם זו המציאות בה תאמין?
האם תדע בוודאות ומהי ידיעה בכלל
האם יש ידיעה ללא חושים
ואיך אתה מגיב כשאתה כך בעולם המחשבה
עולה בך המחשבה הזו
ומי תהיי אם תוותרי על מחשבה זו שחררי
מתוך הלא נודע שחר יאיר

כשבא הרגע הנכון אני כבר אהיה מוכן
התכוונתי התכוננתי לבואך
הרגשתי את קרבה אלי שבילך מוביל את צעדי
רק שעדיין לא ידעתי מהו שמך
הבזק נובמבר זה יבוא יש בה למד יש בה נון
אדמה כמוך בתולה
את כל פחדייך שרוף כעת אם התאהבת זו אמת
יהי היער עופר משכנך