0:00/???
  1. KundaLena

From the recording Lamed

Shahar Sorek - flutes
Noam Bartov - bouzuki

Lyrics

ניגשה ושאלה "תהיה לי בן זוג לסדנא?" טנטרתיות עם נשימה. בי......................היא בחרה
אני מלא תודה להשגחה להנהלה לועד נשמות אשר את ל...........................נה לי שלחה
מיים חיים הם שמה את מיתרי כיוונתי לה להיות בנתינה שלמה
בקונ...................דו ...לנה מעולה
חליליות
לשון שיניים שפתיים ידיים מתניים ורגליים עיניים אזניים נחיריים מגע.....................הוא מתנה
הייתה שם בקשה והיקום שלח תשובה כך זה קורה בהגשמה וקא..................רמה מעולה
אין פחד אהובי אני אותך אתה אותי קיבלנו מ ת נה..... .(ממי). ..אח................ת את השני
בוזוקי
זכינו להיוולד בסוף המאה העשרים ובעולם המערבי מאלף יש רק שני................דוברי עברית
אינדיאנים בני ארבע בפלורצנט של אהבה רוקדים סביב למדורה
מלך מלאך אדמה אויר מים אש ו מלכה